OFF-Peak

19 juni 2014 tog Svebol Logistics en ny elhybrid i drift inom ramen för Off-Peak projektet i Stockholm. Fordonet kommer att trafikera Stockholms innerstad mellan kl 22 och 06 under et testperiod. Parter i projektet är Stockholms stad, Lidl,  Volvo och KTH. Fordonet är delfinansierat genom Clean truck.

HVO

I oktober 2013 bytte Svebol drivmedel på samtliga tillgängliga fordon till HVO (Hydrogenated vegetable oils). HVO är helt fossilbränslefritt och framställs av slakteriavfall i Finland. Bytet kunde åstadkommas genom en investering i en egen tankanläggning på Svebols uppställningsplats. Samtliga fordon som är stationerade i Tumba kör på HVO och de enda fordonen som ej kör på HVO är hybridmotorerna där gasinblandning sker. Med detta skifte i drivmedel är Svebol till över 80% fossilbränslefritt.

 

Den första bilen som levererades inom dessa miljöprojekt levererades i maj 2010. Det är en Volvo FE 340hk biometan CNG som trafikerar Rosersberg och Stockholm flera gånger per dygn. Bilen har ett CO2 aggregat för kylning av godset där återvunnet CO2 från det svenska näringslivet används för kylning.

Fordonet har nu rullat mer än 50 000mil med enbart ett fåtal problem. Gasutbytet är den delen av dieseln som byts ut mot Biogas. För detta fordon har Gasutbytet varit runt 70% i stort sett sedan fordonet togs i bruk.

Gasen till fordonet levereras av Eskilstuna Energi och Miljö och har sitt ursprung i återvunnet matavfall från Lidl verksamhet.

 

 

 

 

 

När det var dags för leverans av nästa bil ville vi öka räckvidden för fordonet i kombination med att hitta en fordonskombination som fungerar effektivt för Stockholms distribution.

Då föll beslutet på en Volvo FM 450hk Biometan LNG dragbil. Fordonskonceptet bygger på att två likadana trailers används som ett ”Roadtrain” med en dolly som flyttas mellan de båda trailrarna under distributionen.

Båda trailrarna har en CO2 kylning där vi testar ett släpaggregat med detta system som inte funnits på marknaden tidigare.

Fordonet har nu rullat i snart 2 år och har än så länge varit lyckat och gasutbytet har legat runt 80%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Även fordon nummer 3 är ett LNG fordon men av jämnlastande variant. Det är en Volvo FM 450hk biometan LNG som trafikerar Göteborgsområdet. Detta fordon levererades den 10 april 2012.

Den är byggd med höj-/sänkbart skåp samt med dubbla temperaturzoner. Orsaken till att en höj-/sänkbart skåp används är att vi ska kunna köra ner i garage.

Vårat miljöarbete har sedan leveransen av det tredje fordonet fortsatt genom att en fjärde bil beställts och levererats i slutet på 2012. Även detta fordon är en jämnlastande Volvo FM.

Svebol ser även kontinuerligt över sitt drivmedelsutnyttjande och utvärderar alternativa drivmedel.