Vår flotta består idag av 90 lastbilar, 2 lätta lastbilar och 15 släp/trailers och samtliga är utrustade med kyl/frys aggregat. Samtliga fordon är miljögodkända och får trafikera miljözonen i Stockholm. Bilutformningen sträcker sig på tunga sidan från 18pallars till 24pallars bilar med och utan drag. De flesta av de tunga fordonen är utrustade med dubbla temperaturzoner för bästa kvalitet i transporten av ert gods. Även släpen/trailers är utrustade med dubbla temperaturzoner.

Bland de tunga fordonen finns idag 2 med hybridlastbilar (diesel/el).