Svebol Logistics AB är stolt vinnare av transportgruppen Pegasuspris 2014.

Motiveringen till priset är:

”Ett litet bolag som väljer att satsa på citylogistik. Bolaget skapar framgång genom föredömligt arbete och hållbara investeringar med ett brett fokus där såväl buller som utsläpp beaktas. Bolaget visar genom sin affärsmodell att miljösatsningar skapar tillväxt och inte minst engagemang bland de anställda.”

 

Svebol är stolta att kunna berätta att vi blivit utvalada till Gasellföretag 2012 av tidningen Dagens industri. Kriterierna för att väljas ut till Gasellföretag är:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser